محیامحیا، تا این لحظه 6 سال و 8 ماه و 22 روز سن دارد
محمد حساممحمد حسام، تا این لحظه 11 ماه و 24 روز سن دارد

میم مثه محیا و محمدحسام

**💖جان و جهانِ من شمایید💖**

عروس بشی الهی!

  چند شب پیش عروسی دعوت بودیم.خیلی خوش گذشت.مخصوصا ب تو ک عروس بطور اختصاصی باهات رقصید و حسابی کیف کردی     همه چیز عااالی بود.فقط جالی خالی یه چیز بدجوری جلب توجه میکرد......"مادر عروس"  متاسفانه عروس مادر نداشت و فقط یه خواهر و یه برادر داشت ک هردو تاشون دهه هفتادی بودن و مجرد! نبودنِ یه مادر ک از ته دل خوشحال باشه و احساس غرور کنه از عروسی دخترش خیلی ب چشم میومد....مادری ک مثه پروانه دور عروس بچرخه و ب مهمونا خوشامد بگه.....مادری ک برق شادی نگاهش همه رو ب وجد بیاره!! خواهر عروس با اینکه سن زیادی نداشت اما همه ی تلاشش این بود ک مادرانه رفتار کنه.....ولی فقط میتونست...
27 شهريور 1395
1