محیامحیا، تا این لحظه: 7 سال و 1 ماه و 24 روز سن داره
محمد حساممحمد حسام، تا این لحظه: 1 سال و 4 ماه و 26 روز سن داره

میم مثه محیا و محمدحسام

**💖جان و جهانِ من شمایید💖**

ب مثه بابا

دیشب خیلی تکون میخوردی.... دست بابایی رو گرفتم و گذاشتم روی شکمم.با اینکه زیاد عادت نداره دربارت ابراز احساسات کنه خوشحال شده بود و از حرکاتت تعجب میکرد.....اونم با تکون خوردنات به وجد اومده بود و میترسید دستش سنگین باشه و تو رو اذیت کنه. محیا....مامانی.....بیا که جات خیلی خالیه توی زندگیمون
10 مرداد 1391
1